Attesten

Attest : controle en onderhoud stookolietanks

Certificaat : Cerga aardgasinstallateur

Certificaat : Gehabiliteerde aardgasinstallateur

Certificaat : Technicus vloeibare brandstof

Certificaat : bekwaamheid in gasvormige brandstof : G1 cursus voor atmosferische ketels

Certificaat : bekwaamheid in gasvormige brandstof : G2 cursus condensatie ketels